KLUBBEN

Bestyrelsen 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer. Man vælges for en periode af to år, og for at sikre kontinuitet er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med at udpege en formand og ansvarlige for økonomi, medlemslister, arrangement af matcher, sponsorer og andet forefaldende arbejde.