KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING - 2021

GENERALFORSAMLING - 2021

Referat fra generalforsamling
27. september 2021
v. formand, Bjørn Lauritzen

Referater kan også læses dom PDF eller WORD-fil 

Mandagsklubben Generalforsamling 2021
27. september 2021 – Kaj Lykke Golfklub

1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren
4. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændring punktet ”Præmier”
”Ved samme score (slagspil/stableford/fairway-hits/duffer) vinder laveste handicap. Ved samme antal put vinder højeste handicap” .
Ændres for slagspil til, at det er højeste handicap der vinder.
b. Vedtægtsændring punktet ”Matcher”
I slagspilsmatcher skal man samle bolden op og notere hullet som 13, når det 12. slag er slået.
Ændres til; I slagspilsmatcher skal man samle bolden op når det det dobbelte antal slag på hullets par er brugt. Det betyder ex. en max score på 8 slag på et par-4 hul
5. Valg af bestyrelse
a. På valg er Klaus og Jan
6. Eventuelt

Valg af dirigent
Foreslået blev Leo Brok, der modtog valget

Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling
Der er 35 tilmeldte til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.
Som hvert år vil jeg gentage at klubbens formål er at
- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Endelig en rimeligvis normal sæson. Der har været en flot opbakning og ikke mindst humøret har været rigtigt godt at ”føle”. Godt gået Mandagsklub-medlemmer.

Medlemmer JAN
Jan har vedligeholdt medlems- og ventelisten. Der er - som vi aftalte sidste år – taget nye medlemmer ind i stedet for dem, der ikke spiller ret meget. Udover det, så har vi været i dialog med dem, der af en eller anden grund har mødt varierende op. Der kommet 5 nye ind i år, og vores venteliste tæller lige nu 5 personer.

Spilleplan 2021
Programmet indeholdt i år 21 tællende runder mod de 18 sidste år, 8 eclectic og 8 slagspil-runder, 23 matcher i alt inkl. hulspils-matchen.
- Tilmeldinger til matcherne fungerer
- Men igen er det et generelt problem, at der ikke meldes tilstrækkeligt til om mandagen. Det skal blive bedre i 2021. Evaluering – det er måske blevet lidt bedre, men det er ikke godt nok endnu.
- Tee-off tider er fra 15.36-16.45, hvor sidste bold IKKE må gå ud før 16.30. Vi SKAL tilstræbe ikke at gå ud før 15.36.

Sponsorer
En stor tak til de interne sponsorer og til et flot sponsorarbejde af Søren.
Der er kommet en enkelt ny til, der lidt nye sponsorer til; Min Købmand og Jysk Brandstrategi – sidste der i år sponserede både 4-præmie og udflugten.
Præmielisten 2021:

Præmie Sponsor Beskrivelse
Nr. 1 Skjern Bank Vin og bolde
Nr. 2 Estate Vin/bolde
Nr. 3 Andelskassen Bolde/Vin
Nr. 4 Jysk Brandstrategi Bolde
Nr. 5 Proshoppen Bolde
Fairway/Put Paarup Arkitekterne Vin
Hul 3 Pecani v. Torben Edens Ur – afstand
Hul 7 Tech-Line v Allan Johansen Bolde
Hul 16 Gudmand Holding Aps v Arne Madsen Bolde
Trøstpræmie Min Købmand Øl

Match-sponsorer
Nr. 1 BPI match v. Hans-Anton Sørensen Texas scramble
Nr. 2 Udflugten, Jysk Brandstrategi v. Jan Riis Sokrates
Nr. 3 Redoffice v. John Harbo Andersen Sokrates
Nr. 4 NCC v. Bjørn B. Lauritzen Snore og speciel Sokrates
Hulspilsmatch Mandagsklubben Mod “Efter Fyraften”

Udover det har Proshoppen endnu engang givet en flot præmie til vinderen af den gennemgående match. Stor tak til Morten og benyt endelig KLG’s proshop.

Tusind tak til alle sponsorerne og endnu en gang en stor tak til Søren for hans fine arbejde.

Sponsorer
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri – 21/6
Så blev det tid til den traditionelle BPI-matchen og igen med et fremmøde på 34 deltagere. Spilleformen blev traditionelt holdt til Texas Scramble, med flotte præmier til alle hold og scores mellem 79 og 67.
De tre første hold blev
1. 67 slag – Jacob B, Hans-Anton, Sam og John Harbo
2. 68 slag – Kenneth, Johnny, Torben og Henrik
3. 72 slag – Martin, Mogens og Rene
Det var tæt på sidste års resultat med hhv 67, 69 og 69 slag.
Igen stor tak til Hans Anton for matchen og de fine præmier og til restauranten for rigeligt af mad – Skinkesteg med sprød svær, flødekartofler og en virkelig flot salatbar.

Hulspilsmatchen mod efter Fyraften
MANDAGSHERRERNE genvandt pokalen med 17,5 mod 9,5 – en flot sejr igen.
Efter den nye pokal blev sponseret af Pecani v. Torben Edens, har vi vundet 7 af de sidste 8 år.

Udflugten til Stensballegård Golfklub, Jysk Brandstrategi
Vi har lige nydt årets udflugt til Stensballegård Golfklub med 20 deltagere, hvor 5 havde valgt at invitere samarbejdspartneren derhjemme med 😊
Banen byder helt klart på andre udfordringer end ”derhjemme”. Dog blev scores bedre end sidste år på Royal Oak
Efter indtagelse af stegt flæsk med persillesovs overrakte Jan præmier til de 8 bedst placerede og det hold, der klarede sig bedst
- De 3 bedste blev; Rene Christiansen, 38p, Susanne Bruun Hansen 36p og Claus Skov Hansen 34 p.
- Holdet med flest point – 111 – blev John, Susanne, Finn H, og Bjørn
- Klappe-præmie til Flemming Lillelund
Tusind tak til Flemming for arrangementet og til Jan og Jysk Brandstrategi for de flotte præmier.
Evaluering af deltagerantallet – det kunne være højere, og der vil i det kommende år blive meldt ud med sted langt tidligere, end tilfældet var i år. Placeringen af udflugten flyttes tilbage til – før sommerferien/maj – det anbefales, at det bliver en opgave for den kommende bestyrelse.

Redoffice-matchen 2021 den 30/8
Sikke en flot opbakning med hele 36 tilmeldte fordelt på 9 hold – og holdt i et fantastisk godt vejr – ups tillykke med fødselsdagen Kim Schou 😊.
Der blev spillet Sokrates, og scores blev endnu bedre end sidste år. John bestemte selvfølgelig menuen - stegt flæsk og persillesovs – meget velsmagende, så tusind tak for god mad John!!
De første 3 hold blev præmieret med flotte vine
1. 129 point – Klaus M, Kurt F, Brian og Bjørn
2. 126 point – John M, Jesper, Kurt S og Klaus H
3. 121 point – Mogens, Jan, Anders og Finn H
En stor tak til John, Redoffice og til alle deltagere for en god aften sammen – og til alle bidragsyderne mht. billeder.

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC.
Matchen blev afholdt efter generalforsamlingen, og der kommer et skriv fra formanden på hjemmesiden.

Hjemmesiden
Vi har bare en rigtig flot hjemmeside, der bliver opdateret og udviklet hele tiden. Den er med til at give identitet og historik til klubben, og der er vi taknemmelige for. Erik modtager altid gerne billeder OG historier, der kan komme på hjemmesiden.

Hvad har vi lært denne sæson?
Fra sidste års diskussion under evt. blev der givet en opfordring til bestyrelsen på at se på mulighederne for forbedring.
Følgende blev diskuteret – og kan give inspiration for den kommende bestyrelse
- Til matcherne venter de første længe på fællesspisningen – op til 1 ½ time
o Kan man evt. starte ud på hul 9 og 18?
o Er spisning i to hold muligt?
- Vi kan spille hurtigere runder – det må være målet.
o Bedre til at spille ”ready golf”
o Forbedringer på ”kryds og tværs”
o Vi lukker ikke igennem – er for dårlige til at lukke igennem
o Vi markerer put indenfor 1 meter – er det nødvendigt?
- Der spilles i et ok speed
- Hurtigere spil er ikke muligt. Der er ok fart på
- Lad os alle hjælpe hinanden 😊
- Runderne bliver efter formandens indtryk spillet i et absolut ok tempo. MEN vi skal til stadighed holde os skarpe og ”sætte det lange ben foran”, når der opstår huller. Der er flere, der mener, at vi sagtens kan spille hurtigere – så bare op på hesten 😊
- MEN der er altid plads til forbedring, så lad os pro-aktivt og sammen – holde fast.


Slutord
Tak fra formanden til medlemmerne for det gode humør og den fine opbakning i 2021.
Tak til bestyrelsen for det gode arbejde til opstart og i løbet af sæsonen.

Formandens beretning blev vedtaget.

Gennemgang af regnskab v. kassereren
Klaus gennemgik det udleverede regnskab. Kontingentet blev i 2021 forhøjet til 450 kr., og der har været 41,5 betalende medlemmer.
Efter anslåede udgifter til generalforsamlingen, afslutning, gravering af pokaler og Eclectic-jakken er der et overskud på 1.826 kr. og en kassebeholdning efter det på ca. 4.555 kr.
Regnskabet blev vedtaget.

Efterskrift 20211005
I det efterfølgende regnskab, med en større udgift til generalforsamlingen og en mindre udgift til afslutningen end estimeret, ender årets resultat på 4.266.

Indkomne forslag
Følgende forslag er kommet ind:
Vedtægtsændring punktet ”Præmier”
”Ved samme score (slagspil/stableford/fairway-hits/duffer) vinder laveste handicap. Ved samme antal put vinder højeste handicap” .
Ændres for slagspil til, at det er højeste handicap der vinder.
Forslaget blev vedtaget og vedtægterne ændres
SE UNDER VEDTÆGTER
  
Vedtægtsændring punktet ”Matcher”
I slagspilsmatcher skal man samle bolden op og notere hullet som 13, når det 12. slag er slået.
Ændres til; I slagspilsmatcher skal man samle bolden op, når det dobbelte antal slag på hullets par er brugt. Det betyder ex. en max score på 8 slag på et par-4 hul
Forslaget blev nedstemt

Valg af bestyrelse
På valg er Jan og Klaus. Begge modtog genvalg.

Eventuelt
Der er ønsker om, at der evt. laves nogle sociale arrangementer - alternativt en udflugt med overnatning.
Det tages op til opstarten, da dette vil ligge uden for bestyrelsens normale arbejde.
Der kan evt. nedsættes ”tøj-udvalg”. Sidste køb er fra 2018, og der er kommet en hel del nye medlemmer til senere.

Formanden takkede for en god generalforsamling – vi ses næste år….