KLUBBEN / Generalforsamling / Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Generalforsamling/notater 2014

Der kom nogle forslag om ændringer til næste sæson. Bl.a. er det op til den kommende bestyrelse at bestemme, hvad der skal købes af præmier til mandagsklubben – behøver ikke at være rødvin.

Vi snakkede om at flytte starttidspunkt til senere: Det blev nedstemt.

Flere medlemmer i klubben blev nævnt: Men da der er nogle udmeldelser og ingen venteliste, så er det ikke aktuelt endnu.Bestyrelse: Næste sæson bliver lidt anderledes på formandsposten. I stedet for en formand er der valgt 4 ind i bestyrelsen, som vil dele arbejdsopgaverne imellem sig. De fire er Søren W., Finn J., Klaus M. og Jørn L.

Søren W. spurgte, om der var nogen, der var interesseret i at spille i weekenden, så kunne der sendes en mail rundt. Det lød som en god ide. Hvem der er tovholder på det, blev ikke aftalt.

Sponsorer: Vores rigtig gode sponsorer blev alle nævnt. Uden dem ville det jo blive kedeligt, for så skulle kontingentet sættes betragteligt op. Så igen: Tusind tak til jer alle!

Pokaler: Så fik vi også delt pokaler ud til afslutningsfesten, og de nye mestre er:
Slagspil: Hans Andersen
Point-mester: Leo Brok
Putte-mester: Leo Brok

Så vil jeg gerne sige tak for i år – der har været fantastisk vejr hele året, så det forventer vi også næste år.

Formand: Kim Schou – mobil 3029 2431
Assistent: Johnny Sørensen