Bestyrelsen / Vedtægter
 

Vedtægter

 
Mandagsklubben – Kaj Lykke Golfklub

Formål

Klubbens formål er at

- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

Medlemskab
Herreseniorer, som er medlem af Kaj Lykke Golfklub. Medlemmer af andre klubber i Kaj Lykke Golfklub, f.eks. Torsdagsklubben, Efter Fyraften, Old Boy´s klubben, kan ikke optages som medlem
Optagelse sker ved henvendelse til klubbens formand.
Klubbens medlemstal er max 48. En spiller, som ikke kan optages grundet medlemstallet, opføres på en venteliste, som administreres af klubbens formand
Klubmedlemsskab kræver deltagelse i mindst 8 klubarrangementer i løbet af sæsonen. Reglen kan fraviges af formanden i tilfælde af sygdom eller særlige omstændigheder i forbindelse med arbejde.Kontingent
Årskontingentet er kr. 400,- , som betales ved sæsonstart, og er inkl. matchfee til sponsormatcher. Der er 1 friplads pr. sponsorat.
Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan kontigentet øges med op til kr 100,-.
 
Matchafvikling
Man skal være tilmeldt på golfbox lørdag inden midnat. Teetime er mandag mellem kl. 15:45 - 17:00. Man skriver sig på startlisten ved ankomst. Mødetid 10 min. før Tee-off. Der spilles 3- eller 4-bolde
Bemærk: Mandagsklubben har ikke særlige rettigheder til eller på banen.
Efter matchen afleveres spilleren sit korrekt udfyldt scorekort og afregner evt. bøder.
De ordinære matcher deles normalt nogenlunde lige mellem slagspil og stableford, og der spilles fra forskellige tee-steder.
Der arrangeres desuden specialmatcher (udflugter, sponsormatcher m.v.).
Klubkassen giver et tilskud til den årlige udflugt efter formandens bestemmelser. 
Gæstespillere kan deltage ved betaling af kr. 40,00 plus sædvanlige bøder for deltagelse i ordinære klubmatcher og indgår i den almindelige præmieuddeling. Engæstespiller må max. deltage 5 gange pr. år. Ingen fra de etablerede klubber kan deltage som gæstespiller. Der kan max. deltage 2 gæstespillere pr. gang.
 
Matcher
I stablefordmatcher samles op, når man ikke kan få point.
Ved slagspil samles bolden op, hvis den ikke er i hul efter 2 x hullets par + 2 slag, hvorefter der noteres 1 ekstra slag. Det betyder, at hvis bolden ikke er i hul på 8. slag på par 3-huller, noteres 9.
For par 4-huller, noteres 11, hvis bolden ikke er i hul på 10. slag og for par 5-huller noteres 13 slag, hvis bolden ikke er i hul efter 12 slag. (med grønt: vedtaget v. generalforsamlingen 2022)
Når der spilles stableford, er der præmie for flest antal fairway-hits fra tee-stederne. Der er puttekonkurrence, når der spilles slagspil. Det vil sige antal slag der bruges, efter bolden ligger på green, og indtil bolden er i hul. Samles bolden op, noteres et 3-put på hullet.
 
Gennemgående matcher
Pointfordeling:  

Der gives 10 point for at spille til handicap og 9 for én under. Er man 10 point fra 36 point giver det 0 point. Er man over 36 point, eks. 39 point giver det 13 point osv…
I gennemgående slagspilturnering er det de 5 bedste scorer for hver spiller, der er tællende til den gennemgående slagspilturnering.
Gennemgående putteturnering er kun gældende i slagspil, og det er de 5 bedste scorer for hver spiller, der er tællende. 
Der skal tælles fairway-hits i stableford, da der er præmie til flest hits.
Ved ligestilling i den enkelte match vinder laveste handicap. Ved ligestilling i de gennemgående matcher anvendes den matematiske metode (bedst i sidste 3, 2 eller 1 match(er)). 
 
Præmier
Der uddeles dagspræmier efter formandens bestemmelser. Ordinære klubmatcher afvikles med én præmierække for alle spillere. Vinderen af årets gennemgående matcher præmieres med en vandrepræmie.
Ved samme score (stableford/fairway-hits/duffer) vinder laveste handicap. Ved samme score ved slagspil og ved antal put vinder højeste handicap.
Ved præmieuddeling kan én spiller kun vinde 1 præmie pr. runde.
 
Bøder 
Der opkræves bøde for følgende forseelse:

5 kr. for at undlade at afkrydse på dagens liste. Ved 3 put/streget hul betales 2 kr. pr. stk.
 
Generelt 
Oplys venligst jeres mailadresser.

Medlemmerne bedes venligst melde ændring af adresse, telefonnummer og mailadresse

Udflugt 
Der arrangeres en årlig udflugt med damer til en omkringliggende bane. 
Mandagsklubbens udflugt er fastsat til at foregå på samme tidspunkt år efter år – den første søndag i juni (med grønt: vedtaget på generalforsamling 2022)
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer. Man vælges for en periode af to år, og for at sikre kontinuitet er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med at udpege en formand og ansvarlige for økonomi, medlemslister, arrangement af matcher, sponsorer og andet forefaldende arbejde.
 
27. september 2022 - ps: ændring markeret med grønt!
Bjørn Lauritzen