KLUBBEN / Generalforsamling / GENERALFORSAMLING 2018

GENERALFORSAMLING 2018

Mandagsklubben 24. september 2018
Kaj Lykke Golfklub


Klaus aflægger - på vegne af formanden, der ikke kunne
deltage - årsberetningen.

Læs formandsberetningen

1. Valg af dirigent  -  Leo Brok blev valgt
2. Beretning v. formanden - Klaus (Bjørn kunne desværre ikke være til stede) aflagde beretning (kan også læses nederst på siden). Beretningen blev enstemmigt vedtaget
3. Gennemgang af regnskab v. kassereren. Regnskabet blev enstemmingt vedtaget
4. Indkomne forslag: 
Under afsnittet Præmier:
Der uddeles dagspræmier efter formandens bestemmelser. Ordinære klubmatcher afvikles med én præmierække for alle spillere. Vinderen af årets gennemgående matcher præmieres med en vandrepræmie.
Forslag – der skrives følgende ind i stedet
Ved samme score (slagspil/stableford/fairway-hits/duffer) vinder laveste handicap. Ved samme antal put vinder højeste handicap.
Ved præmieuddeling kan én spiller kun vinde 1 præmie pr. runde.
FORSLAGET BLEV VEDTAGET - og indskrives i vedtægterne
5: Valg til bestyrelsen - Bjørn og Flemming er på valg. Bjørn og Flemming blev valgt
6: EVT.


Formandens beretning til Mandagsklubbens generalforsamling 2018

Der er 32 tilmeldte til generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde.

Formandens beretning læses op af bestyrelsen, der skal hilse – og han takker for en rigtig fin sæson

Som hvert år vil jeg gentage at klubbens formål er at;

- dygtiggøre og udvikle spillernes kunnen
- øge spillernes viden om golf og regler
- kombinere golfspillet og kammeratligt samvær

 Det er efter min mening en rigtig dejlig klub, vi har, der er en god stemning, og jeg vil takke medlemmerne for en virkelig god opbakning/deltagelse i 2018.

Startet op en uge senere end i 2017, og holder afslutningen en uge før. Generelt er det nok det ”hurtigste” vi har spillet bredt set. Stableford bliver stort set gået på 4 timer og vi har haft salgspilrunder på ca. 4.15 timer, en enkelt gang på 4,5 time. Det er et flot ryk – så det holder vi fast i. 

Medlemmer JAN
Jan har endnu vedligeholdt medlems- og ventelisten. Der er kommet 3 nye ind i år og vores venteliste tæller lige nu 10 stk.
Bestyrelsen vil tage kontakt til dem, og fortælle hvor de er og huske dem på, at de er velkomne til at deltage som gæstespillere. Der udover vil de enkelte medlemmer, det ikke har været der ret meget, blive kontaktet for at høre om deres fortsatte interesse. 
 
Spilleplan 2018
Programmet har indeholdt i alt 29 gange spilmed matcher – alt inklusive.  Følgende læring kan vi tage med;
Jysk hold har ikke generet os (endnu et år hvor det har været rigtigt fint)
Tilmeldinger til matcherne fungerer
Der er måske et ønske om, at hvis vi spiller fra (62) må det godt være Stableford og ikke slagspil 

Sponsorer
En kæmpetak til alle sponsorer – en meget stor til de medlemmer i mandagsklubben, der endnu engang har været villige til at sponsere til de daglige spil og til matcher, det håber jeg de vil fortsætte med.

Og Søren har endnu en gang sørget for, at der er sponsorer fra hans bagland og fra det lokale erhvervsliv. Flot gået Søren – og TAK. Søren overvejer om han vil hjælpe lidt til næste år også, men det ser vi på senere.
I forhold til 2017 er der sket følgende; Sign Partner, Min Købmand, Butik Knoppen gik ud og Butik Ideelle og Salon Mo’ni kom til og Arne Madsen skiftede fra hul 4 i to til hul 16, ScanOffice/Redoffice gik fra at være match-sponsor til – mod ”Efter Fyraften” til ”tæt på den gule plade” på hul 14.

For at tage listen for 2018 så ser den sådan ud:
Præmie
Sponsor
Beskrivelse
Nr. 1
Jyske Bank
Vin og bolde
Nr. 2
Din Tøjmand/Sportmaster/Proshoppen
Gavekort
Nr. 3
Andelskassen
Bolde/Vin
Nr. 4
NCC
Bolde
Nr. 5
Proshoppen
Bolde
Fairway/Put
Paarup Arkitekterne
Vin
Hul 3
Pecani v. Torben Edens
Ur – afstand
Hul 4
Arne Madsen
Bolde
Hul 7
Ikon v. Jørgen Pedersen
Gavekort
Hul 14
Scanoffice/Redoffice v. John Harbo Andersen
Vin
Hul 16
Gudmand Holding Aps v Arne Madsen
Bolde
Trøstpræmie
Butik ”Idéelle”
Øl
Ekstra præmie
Salon Mo’ni
Gavekort
Matcher
Sponsor
Beskrivelse
Nr. 1
Skov Jørgensen v. Torben Lambertsen
Smørrebrød til opstart
Nr. 2
BPI match v. Hans-Anton Sørensen
Texas scramble
Nr. 3
Jysk Brandstrategi v. Jan Riis
Hulspil
Nr. 4
Mezina match v. Lars Pedersen
Udflugt - Sokrates
Nr. 5
Techno Tool v. Hans Lauridsen
Blandede spilleformer
Nr. 6
NCC v. Bjørn B. Lauritzen
Surprise
 
Udover dette er der sponseret præmier til vinderne af de gennemgående matcher, De vil blive delt ud i forbindelse med præmieoverrækkelsen til afslutningsmatchen.

 TÆNK PÅ VORE SPONSORER – HAR VI MULIGHED MÅ VI OGSÅ GERNE STØTTE DEM.  

Sponsormatcher
Her har der igen år været en fantastisk tilslutning – og matcher med virkelig mange præmier. 
Opstartsmatchen v. Torben Lambertsen, Skov Jørgensen, sponserede maden til alle 38 fremmødte. Tusind tak for det. 
BPI matchen v. Hans Anton Sørensen, Bramming Plast Industri

Med 36 deltagere mod 40 sidste år og spilformen Texas Scramble.  
Jysk Brandstrategi v. Jan Riis
Det var et fantastisk vejr og glade deltagere sat for Jysk Brandstrategi match ved Jan Riis.
Med matchformen ”hulspil” og i alt 36 tilmeldinger, gik vi ud i 18 matcher, hvoraf kun 2 endte uafgjorte. Resten fik en sejrherre og en flot nr. 2 -og der var præmie til begge placerede. Det var flot.

Udflugten til Royal Oak v. Lars Pedersen, Mezina

Med 39 tilmeldte mod 46 sidste år – lidt overskyet mit i sommerheden blev der spillet Sokrates. Der var stor spredning på resultaterne og efter matchen blev vi trakteret med fantastisk mad og mange rigtig gode præmier. TAK for det. Desværre var det også sidste gang, Lars sponserer en sommerudflugt i Mandagsklubbens regi.
Mandagsklubben siger TUSIND TAK og held og lykke i Kolding.

 

 

Hulspilsmatchen mod efter Fyraften

Så skete det – vi tabte desværre 14,5 mod 11,5. Det var surt, men efter at vi havde vundet de foregående 3 år, tror jeg nu det var godt nok, når jeg tænker på motivationen ved ”Efter Fyeaften”-herrerne

 

Techno Tool International v. Hans Lauridsen, Techno Tool

Med 35 tilmeldte i år en stor succes. Det var efter mere end 10 års sponsorskab sidste gang, da Hans har planlagt at gå på pension næste år. Så tusind tak og jeg håber så at Hans får mere tid til at deltage i Mandagsklubben, selvom pensionister virker meget travle i dag.

 

Afslutningsmatchen v. Bjørn B. Lauritzen, NCC, bliver den 29. september i år.

I år har jeg henvendt mig til Jernladies (lidt sent), de vil gerne holde selv.

Bestyrelsen motiverer den næste års bestyrelse til at tage kontakt til de to andre mulige klubber, og ser om vi kan holde set som evt gunstart.

 

De gennemgående matcher

Som sidste år har der været 21 tællende matcher.

I alt har der i snit deltaget 29,1 medlemmer i snit. Mestrene kåres som sædvanligt til afslutningsmatchen.

Som noget helt nyt har vi spillet en sideløbende turnering – Eclectic, der er en kombination af slagspil/Stableford på 8 udvalgte spilledatoer.

 

Hjemmesiden

Tusind tak til Erik for et virkeligt flot arbejde. Siden har fået en ”opdatering” og fremstår virkelig fint. På Eriks og vore vegne modtager han altid gerne billedmateriale og andre sjove input.

 

Tøj – Så lykkedes det endelig.

Så oprandt dagen endelig. Vi har flået et floot sæt spilletøj - T-shirt og bluse. Prisen blev beskedne 499 DKK/sæt for et sæt med en værdi på ca. 1200 kr inkl. påsyning af logoer. Det kunne kun lade sig gøre pga stor støtte fra og derfor en stor tak til;  

Vognmand Carsten Jensen, ved Carsten Jensen

Tarkett og Garant Ribe (Steffen Jørgensen) ved Jacob Schnedler

Proshoppen ved Morten Mortensen

 

Hvad har vi lært denne sæson?

Man skriver sig på startlisten OG fylder de første bolde ud - når man møder op. Det er stadig ikke tilladt at skrive andre på der endnu ikke er mødt op selvom man gerne vil spille sammen.
Vi har forbedret os mht. til at spille hurtigere – det skal vi holde fast i.
MEN MEN vi skal være meget bedre til at tilmelde os til mandagens golf. Det skal gøres senest lørdag til midnat OG vi skal bare skrive os på fra starten og frem. Tiderne bliver pakket sammen. Hvis vi ikke gør det, kan vi risikere, at der er er nogen der booker sig på lige efter OG vi står 1-2 bolde til sidst og kan få problemer med at komme ud.
 

Slutord

En stor tak til bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i 2017.

Og til sidst - held og lykke til den nye bestyrelse. 

 

Formandens beretning blev vedtaget.
 

Gennemgang af regnskab v. kassereren

Klaus gennemgik det udleverede regnskab.

Regnskabet blev vedtaget.

 

 

Indkomne forslag – under afsnittet Præmier


Præmier
Der uddeles dagspræmier efter formandens bestemmelser. Ordinære klubmatcher afvikles med én præmierække for alle spillere. Vinderen af årets gennemgående matcher præmieres med en vandrepræmie.

 

Forslag – der skrives følgende ind i stedet

Ved samme score (slagspil/stableford/fairway-hits/duffer) vinder laveste handicap.  Ved samme antal put vinder højeste handicap.

Ved præmieuddeling kan en spiller kun vinde 1 præmie per runde.

 

Forslaget blev vedtaget – bestyrelsen skriver disse ind i regelsættet.

 

Valg af bestyrelse

På valg er Flemming og Bjørn. Begge modtog genvalg, og er valgt for en to-årig periode.

 

 

Eventuelt

Der var intet til eventuelt.