KLUBBEN / Generalforsamling / Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

 
RESULTAT AF GENERALFORSAMLING ER MARKERET SÅLEDES
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Mandagsklubben mandag d. 28. september 2015. 

Dagsorden. 

Pkt. 1: Valg af dirigent. Forslag: Hans Lauridsen  Afbud fra Hans, Leo Brok substitut

Pkt. 2: Beretning v/formanden. Læs beretningen

Pkt. 3: Gennemgang af regnskab v/kassereren - Se regnskab HER
Pkt. 4 Indkomne forslag (eventuelle forslag bedes sendes/afleveres til formanden senest onsdag d. 23. september)

Jørn Bilde har følgende forslag til vedtægtsændringer:

a. Pkt. "Kontingent"
Nuværende ordlyd - Årskontingentet er kr. 400,00
Ny ordlyd - Årskontingentet fastsættes af den valgte formand og assistent(er)
Afvist - men se tilføjelse under vedtægter

b. Pkt. "Matchafvikling"
Nuværende ordlyd - Starttid er mandag mellem kl. 15.45 – 17.00. Når der spilles 18 huller, skal alle spillere så vidt muligt være tilbage i restauranten kl. 21.00, hvor resultatet opgøres og præmier uddeles. I ordinære matcher dannes hold efter startliste. Mødetid 10 min. før tee-off. Der spilles 3- eller 4-bolde. Spillerne supplerer hertil mellem nabohold (fremad eller bagud).
Ny ordlyd - Man skal være tilmeldt på golfbox lørdag inden midnat. Tee time er mandag mellem kl. 15.45 – 17.00. Man skriver sig på startlisten ved ankomst. Mødetid 10 min. før tee-off. Der spilles 3- eller 4-bolde.
Vedtaget

c. Pkt. "Gennemgående matcher og præmier"
Punkterne slettes fra vedtægterne. De gennemgående matcher i slagspil, pointspil og put udgår! Det samme gør præmier.
Ud af 48 spillere har vi i gennemsnit kun været ca 26 spillere om mandagen til de ordinære, gennemgående matcher. 23 spillere har spillet de nødvendige 5 antal matcher for at kunne deltage i konkurrencen om slagspils- og putterpokalen.
Det er ikke arbejdet værd for formand og bestyrelse at vedligeholde/opdatere lister, når interessen og tilslutningen til disse matcher ikke er større.
Forslaget er:
Formanden laver en matchplan med forskellige spilformer, som vi kender det i dag.
Vi spiller ikke om præmier eller resultater til de gennemgående matcher. Vi kan, som mange gør i dag, spille om en øl intern i 4-bolden eller måske lave en svipstik en aften e.lign.
Afvist 

d. Pkt. "Bestyrelse"
Nuværende ordlyd - Ved afslutning af sæsonen vælges en bestyrelse bestående af en formand og en assistent. Assistenten forfremmes ved det næste valg til formand, og der vælges en ny assistent. Den valgte bestyrelse har ansvar for at tilrettelægge og gennemføre matcher for den følgende sæson og tildeles uindskrænkede magtbeføjelser. 
Ny ordlyd - Ved afslutning af sæsonen vælges en bestyrelse bestående af en formand og et passende antal assistenter. Assistenterne kan støtte formanden ved eksempelvis at have ansvar for kasserer-, sponsor- og medlemsopgaver. Den valgte bestyrelse har ansvar for at tilrettelægge og gennemføre matcher for den følgende sæson og tildeles uindskrænkede magtbeføjelser. Dog skal vedtægterne overholdes.
Vedtaget
 
FORSLAG ERIK ANDERSEN
 
Klubmedlemskab kræver deltagelse i mindst 8 klubarrangementer i løbet af sæsonen. Reglen kan fraviges af formanden i tilfælde af sygdom eller særlige omstændigheder i forbindelse med arbejde.

Indholdet slettes og erstattes af følgende
Klubmedlemskab kræver deltagelse i mindst 12 klubarrangementer i løbet af sæsonen. Reglen kan fraviges af formanden i tilfælde af sygdom eller særlige omstændigheder i forbindelse med arbejde
Afvist
 ********

Forslag til ”Gennemgående matcher”
(Udgår naturligvis, hvis Jørn Bildes forslag om afskaffelse af leaderboard – punkt 5c - vedtages!!)

Nuværende ordlyd:
Gennemgående matcher
Pointfordeling:  
Der gives 10 point for at spille til handicap og 9 for én under. Er man 10 point fra 36 point giver det 0 point. Er man over 36 point, eks. 39 point giver det 13 point osv…
I gennemgående slagspilturnering er det de 5 bedste scorer for hver spiller, der er tællende til den gennemgående slagspilturnering.
Gennemgående putteturnering er kun gældende i slagspil, og det er de 5 bedste scorer for hver spiller, der er tællende. 
Der skal tælles fairway-hitsi stableford, da der er præmie til flest hits.
Ved ligestilling i den enkelte match vinder laveste handicap. Ved ligestilling i de gennemgående matcher anvendes den matematiske metode (bedst i sidste 3, 2 eller 1 match(er)). 

Indholdet slettes og erstattes af følgende:
NB: Tællende matcher på leaderboard: KUN når der spilles 18 huller.
Øvrige aftener afvikles match med reduceret antal huller – der præmieres ”normalt”.
Stableford – fx ulige uger – ”fairwayhits”
Slagspil – fx lige uger – put
På leaderboardet opføres den score, man har opnået (hermed undgås bøvlet med at udregne points i stableford-matcher).
Gennemgående ”turneringer” i stableford, slagspil og put: De 5 bedste scorer er tællende.
Der tælles fairway-hits i stableford – præmie.
Ved ligestilling i den enkelte match vinder laveste handicap. Ved ligestilling i de gennemgående matcher anvendes den matematiske metode (bedst i sidste 3, 2 eller 1 match(er)). 
Forslag trukket tilbage


 
Pkt. 5. "Valg af bestyrelse"
I følge vedtægterne skulle vi vælge en ny assistent, og den nuværende assistent ville automatisk blive forfremmet til formand. Men ved seneste generalforsamling omgik vi vedtægterne og valgte en "bestyrelse" bestående af en formand og tre assistenter.

Jørn Bilde - modtager ikke genvalg
Søren Villadsen - modtager ikke genvalg Søren valgt
Klaus Mortensen - modtager genvalg KLaus valgt
Finn Jensen - modtager genvalg Finn valgt
Bjørn Lauritzen valgt som formand
Henrik Klavsen valgt

Pkt. 6. Eventuelt