KLUBBEN / Generalforsamling

Generalforsamling

NB: Referater i menuen til venstre
Hvert år indkalder bestyrelsen til generalforsamling. Her vælges en ny bestyrelse - bestående af 4 medlemmer.
Man vælges for en periode af to år, og for at sikre kontinuitet er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig ved at udpege en formand og ansvarlige for økonomi, medlemslister, arrangement af matcher, sponsorer og andet forefaldende arbejde.
Bestyrelsen udarbejder forud for generalforsamlingen en dagsorden for mødet.

Generalforsamling 2018 (EA)