KLUBBEN / Medlemmer
 


       
 
 
        
 
 

Medlemmer

Generelt for medlemmer af Mandagsklubben:
(uddrag fra VEDTÆGTERNE)

Medlemskab
Herreseniorer, som er medlem af Kaj Lykke Golfklub. Medlemmer af andre klubber i Kaj Lykke Golfklub, f.eks. Torsdagsklubben, Efter Fyraften, Old Boy´s klubben, kan ikke optages som medlem
Optagelse sker ved henvendelse til klubbens formand.
Klubbens medlemstal er max 48. En spiller, som ikke kan optages grundet medlemstallet, opføres på en venteliste, som administreres af klubbens formand
Klubmedlemsskab kræver deltagelse i mindst 8 klubarrangementer i løbet af sæsonen. Reglen kan fraviges af formanden i tilfælde af sygdom eller særlige omstændigheder i forbindelse med arbejde.
 
Kontingent
Årskontingentet er kr. 450,- , som betales ved sæsonstart, og er inkl. matchfee til sponsormatcher. Der er 1 friplads pr. sponsorat.Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, kan kontigentet øges med op til kr 100,-.